Общи условия за ползване на клубните карти COLOR HOME CLUB

     1. Клубна карта COLOR HOME CLUB се издава от и е собственост на „Вамко“ ООД
     2. Клубна карта COLOR HOME CLUB се издава само на физически лица над 16 години.
     3. Условия за получаване на клубна карта COLOR HOME CLUB:
      • За стандартна клубна карта – извършване на еднократна покупка на обща стойност 1000 лв. в търговски обект от веригата магазини COLOR HOME.
      • За ВИП клубна карта – картата е по покана от страна на „Вамко“ ООД
     4. Клубна карта се получава в търговски обект от веригата магазини COLOR HOME, след подаване на попълнен регистрационен формуляр. 
      • За стандартна клубна карта – след повторно извършване на еднократна покупка на обща стойност 1000 лв. в търговски обект от веригата магазини COLOR HOME
      • За ВИП клубна карта – автоматично.
     5. Клубната карта е валидна до датата, отбелязана върху картата. След изтичане на срока й на валидност, тя може да бъде подновена:
     6. Таксата за издаване на нова клубна карта COLOR HOME CLUB е, както следва:
      • За стандартна клубна карта – 5 лв.
      • За ВИП клубна карта – безплатно. 
      В случай че клубната карта COLOR HOME CLUB бъде изгубена, открадната или унищожена, нова карта се преиздава срещу такса от 0,50 лева.
     7. Отстъпки:
      • За стандартна клубна карта – 10%. Отстъпката се прилага от първата направена покупка, с която се придобива клубна карта.
     8. • За ВИП клубна карта – 20%.
  Отстъпките важат единствено в търговските обекти от веригата магазини COLOR HOME
  Отстъпката на клубната карта

COLOR HOME CLUB 

  не важи за артикулите, които в момента на покупка, се намират в промоция.
 1. Предоставянето на отстъпката се извършва след като притежателят на клубната карта COLOR HOME CLUB я представи на касата преди приключване на касовия бон. Без представянето на клубната карта COLOR HOME CLUB, отстъпки не се предоставят.
 2. „Вамко“ ООД си запазва правото да променя  условията за ползване на клубните карти COLOR HOME CLUB по всяко време без предизвестие, за което ще информира клиентите си по подходящ начин.