На 05.06.2023г. ВАМКО ООД подписа договор за безвъзмездни средства по Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“ процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“.

Общата стойност на проекта е 15 600.00  лв., от които 15 600.00лв. европейско финансиране, 0.00лв. национално съфинансиран.

Основната цел на проекта (№ BG-RRP-3.005-2461-C01) е да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Начало на проекта 05.06.2023г.

Край на проекта: 05.06.2024г.